May 18, 2021

Recipe: Appetizing Snack MPASI 6m : Puree Apel

Snack MPASI 6m : Puree Apel.

Snack MPASI 6m : Puree Apel You can have Snack MPASI 6m : Puree Apel using 2 ingredients and 3 steps. Here is how you achieve it.

Ingredients of Snack MPASI 6m : Puree Apel

  1. It’s 1 buah of apel.
  2. It’s 1 buah of keju belcube.

Snack MPASI 6m : Puree Apel instructions

  1. Kupas kulit apel, cuci lalu potong kecil-kecil. Kemudian kukus sampai empuk.
  2. Blender apel yg sudah di kukus, boleh lanjut di saring.
  3. Tambahkan keju belcube parut di atasnya.